Steinerowska-Streb, I. (2018) „Edukacja a zachowania przedsiębiorcze właścicieli-menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami rodzinnymi”, Horyzonty Wychowania, 17(41), s. 237-250. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1513 (Udostępniono: 20październik2020).