Borkowski, T. (2018) „Narracja. Nowa perspektywa w nauce?”, Horyzonty Wychowania, 17(42), s. 147-158. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1566 (Udostępniono: 30lipiec2021).