Urbaniec, M. (2019) „Kształtowanie kompetencji studentów zgodnie z zasadami odpowiedzialnej edukacji menedżerskiej”, Horyzonty Wychowania, 17(43), s. 167-176. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1572 (Udostępniono: 7lipiec2020).