Łobacz, K. i Głodek, P. (2019) „Rozwój kapitału ludzkiego poprzez działania przedsiębiorcze: znaczenie przedsiębiorczości akademickiej”, Horyzonty Wychowania, 17(44), s. 167-177. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1585 (Udostępniono: 7lipiec2020).