Adamczyk, M. (2019) „Profil wykształcenia ekonomicznego a skłonność do podejmowania ryzyka”, Horyzonty Wychowania, 17(44), s. 113-123. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1602 (Udostępniono: 18wrzesień2021).