Rembiasz, M. i Siemieniak, P. (2019) „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych studentek w kontekście konfliktu roli rodzicielskiej i zawodowej”, Horyzonty Wychowania, 17(43), s. 197-207. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1605 (Udostępniono: 27październik2020).