Adamczyk, J. (2019) „Startupy jako forma przedsiębiorczości dla młodego pokolenia”, Horyzonty Wychowania, 17(43), s. 39-48. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1610 (Udostępniono: 3sierpień2020).