Popowska, M. M. (2018) „Przedsiębiorczość społeczna jako klucz do skutecznej edukacji przedsiębiorczej na społecznie odpowiedzialnym uniwersytecie”, Horyzonty Wychowania, 17(42), s. 205-218. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1612 (Udostępniono: 13lipiec2020).