Błasiak, A. (2019) „Tendencje zmian we współczesnych rodzinach w ponowoczesności”, Horyzonty Wychowania, 18(45), s. 11-21. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1710 (Udostępniono: 20październik2020).