Gaweł, A. (2014) „Gry strategiczne w edukacji przedsiębiorczej”, Horyzonty Wychowania, 13(26), s. 303-325. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/180 (Udostępniono: 18styczeń2021).