Zdun, M. (2021) „Ponowoczesny romantyzm jako nurt ideowy określający horyzonty współczesnego człowieczeństwa”, Horyzonty Wychowania, 20(53), s. 103-116. doi: 10.35765/hw.1816.