Ablewicz, K. (2015) „Doświadczenie pracy – antropologia oraz aksjologia osobistych i społecznych relacji w perspektywie rozwoju człowieka”, Horyzonty Wychowania, 14(30), s. 11-29. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/519 (Udostępniono: 13lipiec2020).