Loyola Opiela, S. M. (2015) „Wychowanie przez pracę i do pracy we wczesnej edukacji”, Horyzonty Wychowania, 14(30), s. 147-166. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/539 (Udostępniono: 2lipiec2020).