Strzelczyk, A. E. i Kulig-Moskwa, K. (2016) „Czynniki wewnętrzne jako determinanta ścieżek karier zawodowych młodzieży dolnośląskiej w świetle wyników badań własnych”, Horyzonty Wychowania, 15(35), s. 283-298. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/587 (Udostępniono: 29październik2020).