Pluta, J. i Safin, K. (2016) „Ścieżki kariery a przedsiębiorczość ludzi młodych”, Horyzonty Wychowania, 15(35), s. 177-197. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/596 (Udostępniono: 7lipiec2020).