Urbaniec, M. (2016) „Rola uniwersytetu w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorczych zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju”, Horyzonty Wychowania, 15(35), s. 73-91. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/626 (Udostępniono: 7lipiec2020).