Sołek-Borowska, C. (2016) „Exploring enterpreneurial spirit of students at Warsaw School of Economics in Poland”, Horyzonty Wychowania, 15(33), s. 119-129. Dostępne na: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/646 (Udostępniono: 27październik2020).