[1]
J. Jagieła, „Szczególny rodzaj ukrytej przemocy wobec dziecka. Zastępczy Syndrom Münchhausena”, HW, t. 7, nr 13, s. 182-196, luty 2017.