[1]
T. Leś, „Kilka uwag o istnieniu wartości z uwzględnieniem problematyki wychowawczej”, HW, t. 7, nr 14, s. 242-251, luty 2017.