[1]
M. Sztuka, „O odwadze bycia bezsilnym”, HW, t. 5, nr 10, s. 135-158, luty 2017.