[1]
W. Pasierbek, S. Filipowicz, F. Musiał, i R. Terlecki, „Machinacje bezpieki”, HW, t. 5, nr 10, s. 207-255, luty 2017.