[1]
M. Sztuka, „Aksjologiczny wymiar rozstrzygnięć w teorii i praktyce resocjalizacji”, HW, t. 3, nr 6, s. 127-138, kwi. 2017.