[1]
M. M. Zdun, „Aktorzy rozwoju gospodarczego jako wytwór odziaływań socjalizacyjnych systemu społecznego”, HW, t. 17, nr 41, s. 261-270, wrz. 2018.