[1]
I. Steinerowska-Streb, „Edukacja a zachowania przedsiębiorcze właścicieli-menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami rodzinnymi”, HW, t. 17, nr 41, s. 237-250, wrz. 2018.