[1]
T. Borkowski, „Narracja. Nowa perspektywa w nauce?”, HW, t. 17, nr 42, s. 147-158, wrz. 2018.