[1]
A. Błasiak, „Tendencje zmian we współczesnych rodzinach w ponowoczesności”, HW, t. 18, nr 45, s. 11-21, sie. 2019.