[1]
M. Zdun, „Ponowoczesny romantyzm jako nurt ideowy określający horyzonty współczesnego człowieczeństwa”, HW, t. 20, nr 53, s. 103-116, luty 2021.