[1]
K. Ablewicz, „Doświadczenie pracy – antropologia oraz aksjologia osobistych i społecznych relacji w perspektywie rozwoju człowieka”, HW, t. 14, nr 30, s. 11-29, lip. 2015.