[1]
A. E. Strzelczyk i K. Kulig-Moskwa, „Czynniki wewnętrzne jako determinanta ścieżek karier zawodowych młodzieży dolnośląskiej w świetle wyników badań własnych”, HW, t. 15, nr 35, s. 283-298, grudz. 2016.