[1]
J. Pluta i K. Safin, „Ścieżki kariery a przedsiębiorczość ludzi młodych”, HW, t. 15, nr 35, s. 177-197, grudz. 2016.