[1]
M. Urbaniec, „Rola uniwersytetu w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorczych zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju”, HW, t. 15, nr 35, s. 73-91, grudz. 2016.