Kudelska, M. „Cenne Ludzkie ciało”. Horyzonty Wychowania, T. 7, nr 14, luty 2017, s. 161-77, https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1067.