Leś, T. „Kilka Uwag O Istnieniu wartości Z uwzględnieniem Problematyki Wychowawczej”. Horyzonty Wychowania, T. 7, nr 14, luty 2017, s. 242-51, https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1075.