Prucnal, M. „Wokół Praw Dziecka”. Horyzonty Wychowania, T. 13, nr 25, marzec 2014, s. 15-29, https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/11.