Van Der Tuin, L. „Formacja Sumienia: Działania Pedagogiczne Czy Pertraktacje?”. Horyzonty Wychowania, T. 4, nr 8, marzec 2017, s. 139-67, https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1174.