Król, R. „Człowiek Wobec Dobra I zła W Perspektywie Filozofii moralności T. Ślipki”. Horyzonty Wychowania, T. 4, nr 8, marzec 2017, s. 267-7, https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1187.