Wieczorkowski, K. „Marek Budajczak, Edukacja Domowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne”. Horyzonty Wychowania, T. 4, nr 8, marzec 2017, s. 302-5, https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1192.