Homa, T. „Kulturotwórczy I Polityczny Wymiar działalności Edukacyjnej”. Horyzonty Wychowania, T. 3, nr 5, kwiecień 2017, s. 49-62, https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1294.