Mółka, M., i J. Mółka. „Narracja źródłem Wiedzy W Pedagogice / Narrative As a Source of Knowledge in Pedagogy”. Horyzonty Wychowania, T. 17, nr 42, wrzesień 2018, s. 111-23, https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1462.