Zdun, M. M. „Aktorzy Rozwoju Gospodarczego Jako wytwór odziaływań Socjalizacyjnych Systemu społecznego”. Horyzonty Wychowania, T. 17, nr 41, wrzesień 2018, s. 261-70, https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1494.