Steinerowska-Streb, I. „Edukacja a Zachowania przedsiębiorcze właścicieli-menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami Rodzinnymi”. Horyzonty Wychowania, T. 17, nr 41, wrzesień 2018, s. 237-50, https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1513.