Borkowski, T. „Narracja. Nowa Perspektywa W Nauce?”. Horyzonty Wychowania, T. 17, nr 42, wrzesień 2018, s. 147-58, https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1566.