Łobacz, K., i P. Głodek. „Rozwój kapitału Ludzkiego Poprzez działania przedsiębiorcze: Znaczenie przedsiębiorczości Akademickiej”. Horyzonty Wychowania, T. 17, nr 44, marzec 2019, s. 167-7, https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1585.