Kosowski, Łukasz. „Mtoto. Prawa Dziecka W Postkolonialnym świecie”. Horyzonty Wychowania, T. 13, nr 25, marzec 2014, s. 117-31, https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/16.