Popowska, M. M. „Przedsiębiorczość społeczna Jako Klucz Do Skutecznej Edukacji przedsiębiorczej Na społecznie Odpowiedzialnym Uniwersytecie”. Horyzonty Wychowania, T. 17, nr 42, wrzesień 2018, s. 205-18, https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1612.