Horowski, J., i W. Sadłoń. „Edukacja Religijna W świetle Realizmu Krytycznego I Teorii Morfogenezy”. Horyzonty Wychowania, T. 18, nr 45, sierpień 2019, s. 109-20, https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1651.