Błasiak, A. „Tendencje Zmian We współczesnych Rodzinach W ponowoczesności”. Horyzonty Wychowania, T. 18, nr 45, sierpień 2019, s. 11-21, https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1710.