Hajkowska, M. „Wchodzenie W związki małżeńskie Nauczycieli I Nauczycielek Domowych W Królestwie Polskim W XIX Wieku I początkach XX Wieku”. Horyzonty Wychowania, T. 18, nr 47, kwiecień 2019, s. 11-22, https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1747.