Zdun, M. „Ponowoczesny Romantyzm Jako Nurt Ideowy określający Horyzonty współczesnego człowieczeństwa”. Horyzonty Wychowania, T. 20, nr 53, luty 2021, s. 103-16, doi:10.35765/hw.1816.