Wójcik, W. „Samotność twórcy. Wychowawczy I Antywychowawczy Aspekt samotności”. Horyzonty Wychowania, T. 12, nr 23, czerwiec 2013, s. 37-53, https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/506.